İLAN

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Diğer Mevzuat Hükümleri Uyarınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Çalışanlardan Başvuruda Bulunanların Başvuru Sonuçları

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127.Maddesi ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü Maddesinin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar da belirtilen hususlar ele alınarak Tespit Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişilerin listesi aşağıdaki gibidir.05.03.2018
 
Başvuru sonuçlarına itiraz 08.03.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grubu Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak elden yapabilirler.05.03.2018
 
 
SIRA NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI BULUNDUĞU BİRİM SÖZLEŞME BAŞVURU DURUMU
1 15989781772 KÖKSAL ŞEN YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU ORTAKARADENİZ GÜVENLİK …..LTD.ŞTİ KABUL
2 57337409716 NURAY EREGÜL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU HEDEF TEMİZLİK …. LTD.ŞTİ. KABUL
Kayıt: 6.3.2018
Güncelleme:6.3.2018
Paylaş


WS05